נהלים

נהלי הרשמה ותקנון ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

 

 1. ההרשמה היא על בסיס מספר מינימום של משתתפים שנקבע מראש בהתאם לצרכי הקורס.
 2. ניתן להירשם טלפונית בשעות המשרד בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00. בשעות בהן אין מענה טלפוני ניתן להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם.
 3. דמי הרשמה בסך 10% מגובה שכר הלימוד הכולל יגבו ביום ההרשמה. למשלמים בלבד ישוריין מקום בקורס. סכום דמי ההרשמה ינוכה מתשלום שכר הלימוד.
 4. דמי הרשמה בגובה 100 ₪ ייגבו ממי שנרשמו לקורס ששכר הלימוד בו נמוך מ1000 ₪ .
 5. את תשלום שכר הלימוד יש להסדיר לפני תחילת שנת הלימודים.
 6. ניתן לשלם את שכר הלימוד באשראי או בהמחאות בעשרה תשלומים ללא ריבית.
 7. נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בטרם החלה שנת הלימודים, לא יחויב בתשלום שכר הלימוד אך דמי ההרשמה לא יוחזרו לו.
 8. תלמידים המתחילים קורס חדש, המבקשים לבטל את השתתפותם לאחר שני מפגשים יקבלו החזר כספי שווה ערך למספר המפגשים שנותרו בקיזוז דמי ההרשמה.
 9. המבטלים את השתתפותם במהלך המחצית הראשונה של הקורס, (לחדשים החל מהמפגש השלישי), יקבלו החזר כספי שווה ערך למחצית שכר הלימוד.
 10. למבטלים את השתתפותם לאחר קיומם של מחצית מהמפגשים לא יינתנו החזרים.
 11. במקרה של צ'ק חוזר, יש לשלם עמלת טיפול בסך 20 ₪.
 12. על המשלמים באמצעות כרטיס אשראי לקחת בחשבון עלויות ביטול של חברת האשראי עמה הם עובדים.

 

הנחות:

10% הנחה תינתן לילדים ממשפחות חד הוריות, חיילים, סטודנטים, פנסיונרים ונכים.

100 ₪ הנחה לבעלי כרטיס ירושלמי.  ניתן לקבל הנחה אחת לכל כרטיס לשנת לימודים .

10% הנחה לנרשמים לשני קורסים (הנחה תינתן על הקורס הזול מבין השניים)

 

שעות קבלת קהל בקוביה:

ימים א-ה בין השעות 9:00-15:00.

ימים ג', ה' גם בין השעות 15:00-18:00.

 

שעות עבודה בסדנה

ניתנת אפשרות לעבוד בסדנאות בימים ובשעות הפנויות, בתיאום מראש.

 

 שמירה על ציוד

סטודנטים מתבקשים לשמור על הציוד, להשתמש בו בתבונה ולהחזירו למקום.

 

 ספריה

במקום ספריית עיון מקצועית.

אין להוציא ספרים מתוך הספריה.

 

הערות:

הקוביה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס אם מספר הנרשמים לא יצדיק את קיומו. במקרה כזה דמי ההרשמה ושכר הלימוד מוחזרים במלואם.

התלמידים מתבקשים לקחת את עבודותיהם בתום הקורס. הקוביה לא תוכל לאחסן עבודות מקורסים שהסתיימו.

הקוביה רשאית להשתמש בצילומים של עבודות שנעשו במהלך הלימודים ב"קוביה", לכל שימוש שתמצא לנכון.

הנהלים רשומים בלשון זכר למען הנוחות אך פונים וחלים על כל המגדרים.