נהלי הרשמה לקורסי קיץ

נהלי הרשמה ותקנון ביטול הרשמה / הפסקת לימודים לקורסי קיץ וקורסים מקוונים

  1. הרשמה לקורס מותנית בתשלום דמי הרשמה בגובה 10% משכר הלימוד. דמי ההרשמה משריינים מקום בקורס.
  2. יש להסדיר את ייתרת מלא תשלום שכר הלימוד לפני תחילת הקורס.
  3. ניתן לשלם את שכר הלימוד באשראי או בהמחאות בשני תשלומים.
  4. נרשם המבקש לבטל את השתתפותו בטרם החל הקורס לא יחויב בתשלום שכר הלימוד אך דמי ההרשמה לא יוחזרו לו.
  5. למבטלים את השתתפותם לאחר פתיחת הקורס לא יינתנו החזרים.
  6. בקורסים המקוונים ובקורסי הקיץ לא ניתנות הנחות.
  7. הקוביה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס אם מספר הנרשמים לא יצדיק את קיומו. במקרה כזה דמי ההרשמה ושכר הלימוד מוחזרים במלואם.

הערות:

הקוביה רשאית להשתמש בצילומים של עבודות שנעשו במהלך הלימודים ב"קוביה", לכל שימוש שתמצא לנכון.

ארט סט- חנות המספקת ציוד וחומרי אמנות לציירים ואמנים מעניקה הנחות לתלמידים בקוביה.